Make your own free website on Tripod.com
2002年8月20日(星期二)

  花 絮 專 欄

  新 線 路 通 車 , 八 達 通 增 值 機 和 查 閱 機 、 乘 客 服 務 中 心 、 入 閘 機 等 東 西 , 都 有 新 面 貌 。 其 中 入 閘 機 不 須 穿 過 「 轉 」 , 只 用 閘 門 , 卻 令 部 份 乘 客 不 習 慣 , 產 生 混 亂 和 人 龍 , 可 謂 始 料 不 及 。 但 民 益 多 卻 發 現 了 另 一 始 料 不 及 的 新 東 西 : 足 球 機 。

  民 益 多 發 現 的 足 球 機 , 置 設 在 坑 口 站 未 入 閘 位 置 。 該 機 有 上 蓋 , 避 免 用 私 家 球 , 也 被 免 偷 波 。 每 局 五 元 , 五 球 決 勝 負 。 一 球 一 元 , 民 益 多 覺 得 不 太 划 算 , 不 過 地 鐵 也 有 足 球 機 , 難 道 想 與 機 鋪 爭 生 意 ?

  調 景 嶺 英 文 名 讀 唔 正

  調 景 嶺 英 文 是 「 Tiu Keng Leng 」 , 但 車 箱 內 的 廣 播 系 統 , 錄 音 那 位 小 姐 卻 讀 成 「 Jiu King Ling 」 , 三 個 字 都 讀 歪 。 「 Tiu 」 讀 成 「 Jiu ( 蕉 ) 」 , 難 道 要 「 避 諱 」 ? 但 在 觀 塘 線 月 台 「 本 班 列 車 前 往 調 景 嶺 」 的 廣 播 卻 讀 成 「 Tiu King Ling 」 , 似 乎 沒 必 要 「 避 諱 」 喎 。 但 民 益 多 也 奇 怪 , 為 何 大 家 都 讀 不 到 「 eng 」 而 變 成 「 ing 」 呢 ?

  記 者 走 beat 渾 身 濕 透

  我 們 的 特 約 「 小 記 郎 」 興 緻 勃 勃 去 走 beat ( 新 聞 線 ) , 採 訪 將 軍 澳 線 啟 用 的 第 一 天 情 況 。 卻 遇 「 黃 蜂 」 風 暴 , 雨 水 以 水 平 線 三 十 度 的 角 度 , 真 正 的 「 橫 」 飛 而 來 , 他 說 仿 如 子 彈 橫 掃 。 下 得 最 厲 害 之 時 , 是 他 在 康 盛 下 巴 士 , 等 候 轉 小 巴 入 坑 口 的 時 候 。 民 益 多 想 , 看 來 他 說 : 「 我 是 世 界 上 最 不 幸 的 英 俊 少 男 」 的 前 半 句 是 正 確 的 。

  站 名 毛 筆 字 少 了 霸 氣

  將 軍 澳 線 每 個 車 站 均 有 斗 大 的 毛 筆 書 法 。 民 益 多 看 過 後 , 覺 得 比 以 往 港 島 線 的 毛 筆 字 少 了 些 「 霸 氣 」 , 字 體 用 墨 較 濃 , 比 較 方 整 , 卻 少 了 港 島 線 較 草 、 較 橫 向 的 氣 勢 。 民 益 多 也 覺 得 「 坑 口 」 二 字 為 將 軍 澳 線 書 法 中 , 比 較 上 最 不 美 觀 的 。 而 坑 口 站 的 兩 邊 月 台 正 好 不 相 通 , 要 先 上 地 面 後 再 落 另 一 邊 月 台 , 也 是 最 不 便 的 一 個 呢 。

  

相關新聞:
將線通車或縮上學時間
提防油塘轉車站成瓶頸
警強搶長者揚聲器
坑口站足球機五元玩五球

相關新聞:
將線通車或縮上學時間
提防油塘轉車站成瓶頸
警強搶長者揚聲器
坑口站足球機五元玩五球
 


坑口站的足球機。(本報攝)


市民不習慣新入閘機,令寶琳站出現混亂。(本報攝)


將軍澳線車站的毛筆字。(本報攝)

返 回 上 頁

Copyright © 觀瑪民報 KTMC Man Pao