Make your own free website on Tripod.com
2003年3月19日(星期三)
同 人 既 濟

◆ 一 顧 問

回 應 《 我 對 民 報 的 意 見 》 ( 三 )

  在 本 港 , 從 事 出 版 工 作 , 往 往 要 考 慮 一 個 問 題 : 使 用 書 面 語 還 是 口 語 ? 港 人 平 日 說 的 是 粵 語 口 語 , 但 手 寫 的 卻 宜 依 傳 統 書 面 語 , 以 便 香 港 以 外 的 人 閱 讀 , 因 此 新 聞 報 章 都 選 擇 使 用 書 面 語 為 主 。 然 而 , 書 面 語 當 中 能 不 能 摻 雜 口 語 ? 在 引 述 別 人 說 話 時 應 用 書 面 語 還 是 口 語 ? 如 不 太 影 響 理 解 的 口 語 又 應 否 使 用 ? 這 些 問 題 , 本 地 不 同 的 報 章 、 不 同 的 版 面 , 都 有 不 同 取 捨 。

  特 殊 口 語 詞 的 處 理

  粵 語 口 語 的 使 用 範 圍 , 畢 竟 只 限 於 香 港 及 華 南 地 區 。 雖 然 別 人 說 話 時 , 使 用 的 是 口 語 , 但 是 一 般 情 況 , 若 要 便 於 資 訊 傳 遞 , 在 引 述 別 人 說 話 時 也 宜 轉 為 書 面 語 。 好 像 一 些 非 本 港 人 士 , 每 當 看 見 《 蘋 果 日 報 》 直 接 引 述 別 人 的 說 話 , 便 會 讀 得 有 點 困 難 , 這 正 因 為 該 報 紙 直 接 引 用 口 語 。

  然 而 , 一 些 說 話 的 關 鍵 字 眼 , 對 那 句 的 意 義 影 響 很 大 , 或 者 帶 有 特 殊 色 彩 、 感 情 或 含 意 , 這 個 時 候 為 了 能 準 確 傳 達 , 通 常 記 者 都 會 直 接 使 用 那 口 語 字 眼 ( 有 時 更 會 用 引 號 括 起 ) , 如 果 不 便 於 理 解 , 記 者 會 在 其 後 用 括 號 夾 注 書 面 語 。 例 如 董 建 華 說 對 民 主 黨 紓 解 失 業 問 題 的 建 議 書 「 只 係 一 眼 」 , 報 章 常 用 的 處 理 手 法 是 : 「 只 是 『 』 ( 瞥 ) 了 一 眼 」 。 後 文 再 提 及 這 句 說 話 時 , 以 「 」 字 為 準 還 是 「 瞥 」 字 為 準 , 就 看 該 報 的 一 貫 取 捨 了 。 簡 炳 墀 的 「 out( 攆 ) 出 局 」 都 是 用 此 處 理 方 法 。 但 鍾 庭 耀 事 件 的 「 陰 乾 」 , 不 幸 無 對 應 書 面 語 可 注 , 只 有 用 引 號 括 起 「 陰 乾 」 一 詞 。 《 民 報 》 中 「 出 貓 」 、 「 通 水 」 等 詞 , 也 加 上 夾 注 。

  口 語 入 文 的 得 失

  值 得 談 到 的 是 , 有 些 時 候 保 留 口 語 的 助 詞 , 對 反 映 事 件 會 有 幫 助 。 例 如 近 日 支 持 二 十 三 條 立 法 的 集 會 , 有 記 者 問 參 與 集 會 的 老 人 是 否 知 悉 集 會 的 意 義 , 或 甚 麼 是 二 十 三 條 立 法 , 有 老 人 回 答 不 知 道 。 《 蘋 果 日 報 》 由 於 在 引 述 說 話 時 使 用 口 語 , 把 受 訪 婆 婆 的 回 答 直 接 寫 作 「 唔 知 」 。 這 個 「 」 字 本 來 只 是 助 語 詞 , 卻 加 重 了 受 訪 婆 婆 不 知 道 的 語 氣 。 然 而 若 是 翻 作 書 面 語 , 這 個 助 語 詞 也 不 容 易 準 確 翻 譯 , 最 接 近 的 可 能 是 「 不 知 道 啊 」 吧 。

  有 些 報 章 的 標 題 也 會 較 內 文 口 語 化 。 較 具 爭 議 性 的 是 知 識 型 報 章 《 星 島 日 報 》 過 去 在 進 行 革 新 時 , 曾 決 定 過 標 題 允 許 使 用 口 語 , 於 是 那 段 時 期 , 「 呃 」 、 「 唔 」 等 字 會 出 現 在 標 題 中 , 但 內 文 仍 是 使 用 「 騙 」 、 「 不 」 等 書 面 語 。 後 來 《 星 島 日 報 》 還 是 把 標 題 統 一 作 以 書 面 語 為 主 。

  「 我 手 寫 我 口 」 嗎 ?

  《 民 報 》 的 報 道 ( 不 包 括 特 寫 和 花 絮 ) 基 本 上 以 書 面 語 為 準 , 但 若 是 一 些 說 話 的 特 別 字 眼 , 可 經 考 慮 後 使 用 口 語 。 好 像 有 同 學 批 評 公 民 教 育 組 對 二 十 三 條 立 法 「 冇 做 」 , 由 於 「 」 字 比 較 不 好 譯 , 翻 成 書 面 語 也 減 少 了 原 有 色 彩 或 感 情 , 因 此 便 直 接 用 引 號 括 「 冇 做 」 , 並 在 其 後 夾 注 書 面 語 。 「 鬼 死 咁 快 」 、 「 阻 住 」 等 字 詞 , 也 只 好 作 如 是 處 理 。

  一 顧 問

 
簡 介 : 本 專 欄 為 邀 請 本 報 的 編 輯 、 顧 問 、 專 欄 作 者 、 知 情 師 兄 和 校 外 人 士 , 去 撰 寫 希 望 能 跟 各 同 學 分 享 的 稿 件 , 字 數 不 限 。 

 
昔 日 專 欄 :
【同人既濟】野人:銀英論
【同人既濟】一顧問:續說詞語問題
【同人既濟】Tongkam:觀瑪感
【同人既濟】一顧問:由「空降」開始說起
【同人既濟】姚明一定勝!:投稿處理勿看小

返 回 上 頁

Copyright © 觀瑪民報 KTMC Man Pao