Make your own free website on Tripod.com
2003年3月25日(星期二)
同 人 既 濟

凱 明

  有 個 別 身 兼 《 民 報 》 顧 問 的 人 , 因 為 本 身 已 公 開 發 表 過 意 見 , 或 者 知 悉 內 情 , 會 被 記 者 訪 問 。 但 訪 問 時 肯 定 不 會 以 顧 問 的 身 份 , 但 他 們 肯 定 知 道 說 出 真 相 的 重 要 性 的 。

  可 是 , 有 一 個 以 往 敢 言 的 顧 問 , 在 麻 膠 板 事 件 卻 不 肯 透 露 他 所 知 的 全 情 。

  這 是 一 個 不 愉 快 的 訪 問 。 同 學 知 情 權 、 真 相 重 要 性 , 他 沒 可 能 不 了 解 的 , 一 些 東 西 還 是 他 告 訴 的 。 可 是 , 這 次 他 卻 先 聲 明 只 回 答 「 純 粹 關 於 麻 膠 板 被 禁 」 的 問 題 , 作 答 時 又 常 只 說 是 或 非 而 拒 絕 說 出 詳 情 , 不 少 東 西 又 說 「 你 有 權 問 , 但 我 有 權 不 回 答 」 。

  「 你 早 上 係 咪 已 經 美 術 室 ? 」 「 有 你 朋 友 話 , 你 朝 早 在 美 術 室 見 過 梁 華 偉 , 仲 有 另 一 個 校 友 art room 被 佢 趕 走 , 有 有 咁 事 ? 」 「 你 朋 友 話 你 同 佢 講 , 你 對 梁 華 偉 點 頭 叫 『 梁 sir 』 , 但 係 佢 好 兇 咁 望 住 你 , 又 沒 應 你 , 係 咪 先 ? 」 「 你 知 唔 知 梁 華 佢 走 入 art room 做 乜 ? 」 「 除 ban 麻 膠 板 , 仲 有 冇 乜 事 ? 」 「 阿 sir 有 冇 事 先 ? 」 「 佢 ] 有 乜 權 同 用 乜 例 趕 第 個 校 友 走 ? 定 係 冇 咁 事 ? 」

  這 位 顧 問 一 概 以 「 與 麻 膠 板 無 關 」 而 不 作 答 。 但 這 些 問 題 , 的 確 與 麻 膠 板 事 件 完 全 無 關 嗎 ? 就 算 的 確 完 全 無 關 , 這 些 事 同 學 、 其 他 校 友 無 知 情 權 嗎 ? 它 們 無 新 聞 價 值 嗎 ?

  事 實 就 是 事 實 , 好 像 梁 錦 松 事 件 , 事 實 他 買 車 前 後 開 的 會 議 , 都 說 過 加 汽 車 登 記 稅 的 問 題 , 事 實 馬 時 亨 在 會 議 有 申 報 買 車 而 梁 錦 松 沒 有 。 這 是 事 實 。

  事 無 不 可 對 人 言 , 有 人 指 出 事 實 , 竟 然 有 其 他 人 想 抽 他 出 來 , 說 甚 麼 行 政 會 議 的 紀 錄 要 保 密 。 正 如 水 門 事 件 , 尼 克 遜 想 抽 抨 踢 爆 他 惡 行 的 人 , 最 後 尼 克 遜 當 然 是 聲 名 狼 藉 , 下 台 收 場 。

  知 情 應 報 , 才 能 保 障 大 眾 知 情 , 對 自 己 也 才 是 問 心 無 愧 。 好 像 中 大 醫 學 院 院 長 踢 爆 楊 永 強 隱 瞞 事 件 , 幫 助 大 眾 了 解 肺 炎 真 相 , 保 障 大 眾 知 情 權 。 不 知 顧 問 收 不 收 到 ? 但 願 各 位 有 則 改 之 , 無 則 加 勉 吧 。

  凱 明

 
簡 介 : 本 專 欄 為 邀 請 本 報 的 編 輯 、 顧 問 、 專 欄 作 者 、 知 情 師 兄 和 校 外 人 士 , 去 撰 寫 希 望 能 跟 各 同 學 分 享 的 稿 件 , 字 數 不 限 。 

 
昔 日 專 欄 :
【同人既濟】一顧問:嚴正分清報道與評論
【同人既濟】凱明:無法做到6:4比
【同人既濟】一顧問:口語的使用
【同人既濟】野人:銀英論
【同人既濟】一顧問:續說詞語問題
【同人既濟】Tongkam:觀瑪感
【同人既濟】一顧問:由「空降」開始說起
【同人既濟】姚明一定勝!:投稿處理勿看小

返 回 上 頁

Copyright © 觀瑪民報 KTMC Man Pao